EMDR

EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing og er opfundet af Francine Shapiro, fra USA, i slut 80’erne/start 90’erne.

Selve EMDR’en består som udgangspunkt i, at øjnene bevæger sig fra side til side, når man følger terapeutens fingre. Man ved faktisk ikke helt, hvorfor det virker, men man mener, at det, at øjnene bevæger sig, er medvirkende til at styrke bearbejdningen – lidt ligesom når man drømmer, og øjnene bevæger sig fra side til side. På denne måde sker der en bilateral stimulering af hjernen (skiftevis stimulering af højre og venstre hjernehalvdel). Man kan også bruge andre metoder til bilateral stimulering, fx lyd, tapping (klappe på hænder/knæ/skuldre) og summen i hænderne (her bruger man en lille speciel ”maskine” som brummer i skiftevis højre og venstre hånd).

EMDR er udviklet til at bearbejde traumer og andre ubehagelige oplevelser. Traumer kan forstås som en skala mellem store traumer (hvor man fx har været i meget farlige situationer) og mindre traumer (fx skæld ud, at blive holdt uden for, at blive til grin etc.). Ofte vil de mindre traumer foregå mange flere gange og derved også få stor styrke. EMDR kan bruges til at bearbejde hele spektret af traumer.

Når man har en ubehagelig oplevelse eller er udsat for et traume, kan det være for overvældende til, at man kan bearbejde hændelsen.

I situationer som ikke bearbejdes tilstrækkeligt, lagres mindet i ”rå form”. Dette kan skyldes manglende evne til at bearbejde det oplevede, fx fordi det har været for slemt/traumatisk, man har for lidt information, man har været for lille til at forstå hele situationen, man har ikke fået de nødvendige følelsesreguleringskompetencer, utilstrækkelig tilknytning osv. Når man så tænker på traumet eller kommer i situationer, som minder om hændelsen (frivilligt eller ufrivilligt), vil det være svært for hjernen og kroppen at adskille fortid og nutid, og det kan føles som om, at man er tilbage i den ubehagelige hændelse – mindet fastlåses i hjernen med de originale billeder, sanseindtryk, tanker, følelser og kropslige fornemmelser – og altså i den ”alderspersonlighed” og den følelsesmæssige tilstand, man befandt sig i, på tidspunktet for mindet/traumet.

Alle (små og store) traumer kan sætte spor og påvirke os gennem vores liv, og på den måde er vi alle påvirkede af vores fortid og tidligere erfaringer. Det kan i alvorligere tilfælde være med fx PTSD-symptomer, men det kan også være i det små, at vi oplever bestemte ubehagelige følelser og tanker i bestemte nutidige situationer. Disse situationer trigger de gamle minder og dermed den måde mindet er lagret på – og kan fx medføre at man bliver selvkritisk, bange, vred, ked af det osv. og dermed får svært ved at håndtere situationen på en hensigtsmæssig måde. Vi finder sammen ud af, hvilke minder der hører til hvilke nutidige problematikker – denne proces er også en vigtig del af EMDR-behandlingen.

Når vi arbejder med EMDR, er vores formål at få bearbejdet de tidligere oplevelser, således at de kan lagres i bearbejdet og integreret form i vores hukommelse, med en både fornuftsmæssig og kropslig/nervesystem-mæssig forståelse af, at mindet er fortid og at vi er et andet sted i vores liv nu. Vi ved selvfølgelig godt med vores fornuft,­­­ at mindet er fortid­­­­, men når mindet ikke er bearbejdet, og nervesystemet trigges, bliver det svært at få adgang til vores fornufts viden. Når mindet er bearbejdet, bliver vi mindre overvældede, når noget trigges, og det vil være nemmere at håndtere situationen på en hensigtsmæssig måde.

Selve EMDR-processen

Hvis man arbejder ”efter bogen”, starter man med det oprindelige traume (fortiden), så bearbejder man nutidige triggere, og så laver man fremtidige ”skabeloner” for, hvordan man gerne vil reagere i fremtiden, i lignende situationer. Ofte vil der dog være flere oplevelser fra fortiden, som man vil bearbejde. Hvis de fortidige traumer er for voldsomme at starte med, kan man starte med nutidige triggere og/eller arbejde med andre procedurer for EMDR.

Der skal være et minde, for at vi kan arbejde med det – men man behøver ikke at kunne huske det hele og mindet behøver ikke være specifikt – nogle gange har man oplevet det samme slags traume mange gange, og så bruger vi en ”prototype” af dette slags traume. Vi tager oftest udgangspunkt i et billede eller dele af et billede, men det kan også være en tanke eller en kropsfornemmelse.

Hvis der ikke er deciderede traumer, du gerne vil arbejde med, tager vi udgangspunkt i de problematikker, som du oplever i din nutid, og så finder vi sammen ud af, hvilke minder der hører til disse problematikker, og bearbejder dem. Som udgangspunkt vælger man det (udviklings-)traume, som enten var det første eller det værste.

Hvad kan du forvente af EMDR-behandling hos mig

Mange mennesker har hørt om EMDR og EMDR’ens gode effekt, særligt inden for de seneste år, og derfor ønsker mange at prøve EMDR, hvis de har et eller flere traumer som påvirker negativt. Man kan nogle gange få den fornemmelse, at EMDR er noget man lige kan gøre i forhold til et specifikt traume, men der er oftest et stykke arbejde at gøre inden, hvilket også er en del af EMDR-behandlingen.

Når vi arbejder med EMDR, skal vi for det første have sikkerheden på plads! Det betyder, at der inden vi går i gang med selve EMDR’en (den bilaterale stimulation af hjernehalvdelene), altid vil være en fase, hvor vi enten undersøger, om du er klar til arbejdet, eller arbejder med at forberede dig til EMDR’en og gøre dit nervesystem mere klart til at arbejde med traumerne. Dette er både vigtigt for, at vi så vidt muligt sikrer os, at du ikke får det dårligere, men også for at sikre, at du får mest muligt ud af EMDR’en – for hvis dit nervesystem ikke er klart til bearbejdningen, vil der med stor sandsynlighed ikke ske særlig meget bearbejdning.

Det indledende arbejde vil bl.a. bestå i at undersøge og arbejde med følelsesregulering og indlærte uhensigtsmæssige strategier til dette, samt en forståelse af, hvad traumer er og hvordan de specifikke traumer (store eller små) har påvirket dig i dit liv og din psykologiske måde at fungere på.

Hele processen er et samarbejde mellem os, og vi tilpasser behandlingen specifikt efter dine ønsker og behov, selvfølgelig i forhold til, hvad der er muligt og forsvarligt rent fagligt.