Problemstillinger

Vi er alle forskellige, med forskellige erfaringer og oplevelser og forskellige tanker, følelser og reaktioner. Vi er på mange måder helt unikke og med hver vores unikke historie. Alligevel oplever vi også ofte mange af de samme udfordringer og følelser.

I vores arbejde med både schematerapi og EMDR, undersøger vi sammen dine specifikke erfaringer, som har været medvirkende til at skabe de udfordringer, du gerne vil arbejde med.

Nedenfor har jeg beskrevet nogle af de udfordringer/problematikker, som jeg har stor erfaring med at arbejde med – hvis du oplever andre udfordringer eller bare gerne vil høre nærmere om min erfaring med netop din problemstilling, så kontakt mig for en uforpligtende snak.

Da jeg som psykolog ikke kan have erfaring med det hele, er der selvfølgelig områder af problemstillinger, hvor jeg ser det som mest hensigtsmæssigt at henvise til andre, så vi sikrer os, at du får den bedst mulige behandling.

Hvis du er angst for at skulle afsted til psykolog, kan et onlineforløb være en god begyndelse – og så kan du fremmøde, når du føler dig klar til det.

Stress/belastnings/-tilpasningsreaktioner – bl.a. træthed, udmattelse, nedtrykthed, angstsymptomer, anspændthed, manglende lyst, søvnproblemer, påvirkning af hukommelse og koncentration, etc. – efter svær og/eller længerevarende psykosociale belastninger, fx for stort pres på arbejde, sygdom/ulykker (sig selv eller sine nærmeste), udfordrende relationer, etc.

Lavt selvværd – en følelse af at være forkert/ikke god nok, selvkritik, sammenlignelse med andre, føle sig nødsaget til at rette ind efter (”please”) andre for at blive accepteret, manglende fokus på egne behov (ofte også med angst for at virke egoistisk).

Angst for at blive forladt – oftest i kærlighedsrelationer, men kan også være i vennerelationer – kan fx give udfordringer i forhold til at knytte sig til andre eller at opretholde relationer.

Socialangst – angst for, hvordan andre dømmer dig, angst for at komme til at gøre noget pinligt, se dum ud osv. Det kan være svært at være i sociale sammenhænge, særligt større og/eller nye forsamlinger.

Generaliseret angst – vedvarende angst og bekymringer i mange forskellige situationer, ofte ”tankemylder” og undgåelse af forskellige situationer.

Præstationsangst – angst i situationer, hvor du skal præstere og hvor der er mulighed for at blive vurderet af andre.

Helbredsangst – angst for, at du fejler noget alvorligt, selvom der ikke lægeligt kan bevises sygdom.

OCD – tvangstanker og -handlinger, som påvirker din hverdag i generende grad. Det kan være tvangstanker og -handlinger, fx omkring snavs/bakterier, tjekkeadfærd, frygt for at have personlighedstræk du ikke ønsker (fx bekymring for om du har en uønsket seksuel orientering, at du kommer til at gøre andre ondt, at du lyver etc.).

Panikangst – Angstanfald og angst for angsten. Angstanfald opleves voldsomt, med mange kropslige symptomer, som fx hyperventilation, hjertebanken og rysten samt overbevisende angsttanker om, at du fx er ved at dø, at du besvimer, er ved at blive sindssyg eller der er noget alvorligt galt med dig. Angstanfald kan for mange komme pludseligt, uden at man helt bemærker, hvad der udløser det.

Fobier – fx for specifikke dyr, højder og flyvning – kontakt med den situation som fobien handler om, skaber angst og ofte undgåelse, hvilket kan blive en hindring for at gøre det man har lyst til.

PTSD (posttraumatisk stresslidelse) – reaktioner efter en eller flere traumatiske oplevelser, herunder ufrivillige genoplevelser af traumet, angst i situationer der minder om traumet, mareridt og undgåelse. Traumer kan i denne forbindelse være fx seksuelle overgreb, vold, overfald, trusler, ulykker osv. PTSD-symptomerne forekommer oftest direkte som følge af traumerne. I nogle tilfælde kan man dog opleve et eller flere traumer, uden at få PTSD-symptomer, men disse kan så udløses senere i livet, af andre, mindre voldsomme oplevelser.

Traumer – det kan være traumer af voldsom (som nævnt under PTSD) eller mindre voldsom karakter, som påvirker dig, uden at du har udviklet deciderede PTSD-symptomer. Traumer forstås her som situationer, som har været for voldsomme eller ubehagelige til, at de er blevet ordentligt bearbejdet.

Personlighedsforstyrrelser eller træk fra personlighedsforstyrrelser – særligt ængstelig evasiv, emotionel ustabil (borderline) og dependent personlighedsforstyrrelse.

Perfektionisme – en følelse af, at alting skal gøres perfekt/ordentligt, ofte i de fleste aspekter af dit liv, men ellers kun i nogle. Det skaber angst eller ubehag at skulle gøre noget mindre ordentligt og ofte er det ledsaget af belastning.

Nedsat evne til følelsesregulering – at have svært ved at regulere følelser eller at regulere bestemte følelser på en hensigtsmæssig måde, hvilket kan medføre mere uhensigtsmæssige måder at følelsesregulere på (fx lukke ned for følelser, ”spise på følelserne”, stoffer/alkohol, selvskade etc.).

Kompliceret sorg – ubearbejdet sorg, som fylder virkelig meget i hverdagen, selvom der er gået lang tid efter tabet (flere år).

Depression – nedtrykthed, manglende lyst, uoverkommelighedsfølelse, evt. med angst.

Overspringshandlinger – du udskyder eller undlader at løse opgaver, fx på arbejde eller i hjemmet, i overdreven grad.

Selvskade – fx skære/brænde sig selv, slå sig selv, nive sig selv, indtage farlige væsker/ting etc.

Spiseforstyrrelser – anoreksi, bulimi og overspisning.

Misbrug – stoffer, alkohol, hash etc. – NB, du skal kunne være clean i dagene op til og på dagen for vores samtaler (er dette ikke muligt, søg da først mere omfattende misbrugsbehandling igennem egen læge eller din sagsbehandler i kommunen).